НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Събития

Събития

Многопосочни и своеобразни са проявите на Национален дарителски фонд „13 века България“, свързани с благородната мисия на дарителството, целящи да подпомагат не само съхраняването  и опазването на културно-историческото наследство на България, но и да решават различни предизвикателства в областта на образованието, социалната политика и здравеопазването.

В своята над тридесет годишна активна дейност Фондът е реализирал различни инициативи и проекти като дарителски кампании и акции, благотворителни концерти и други.