НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Галерии и музеи (2006)

Галерии и музеи (2006)

Юбилейна изложба – 100 години от рождението на художника Ненко Балкански

Одобрен: Да
Входящ номер: 608/29.08.2006
Кандидатстваща организация: Национален музей за българското изобразително изкуство - София
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: Да се отпуснат средства за материали и външни услуги

Реставрация на ръкописи в изключително тежко състояние от фонда на ЦСВП “Иван Дуйчев”

Одобрен: Да
Входящ номер: 621/31.08.2006
Кандидатстваща организация: Фондация “Елена и Иван Дуйчеви”
Отпусната сума: 3000

Безопасно експониране на произведенията върху хартия: Колекция “Константин и Клодия Делчеви”

Одобрен: Да
Входящ номер: 636/04.09.2006
Кандидатстваща организация: Национална галерия за чуждестранно изкуство
Отпусната сума: 2855

“Дарителството – жива и изконна традиция”. Извършване на ремонтни дейности на Общински исторически музей гр. Радомир

Одобрен: Да
Входящ номер: 630/01.09.2006
Кандидатстваща организация: Общински исторически музей – гр. Радомир
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: да се извърши посещение на служители на фонда за проверка на даренията

“Съхрани, опази и предай на бъдещето”

Одобрен: Да
Входящ номер: 610/30.08.2006
Кандидатстваща организация: Художествена галерия – гр. Силистра
Отпусната сума: 2925

“Дареното – запазено за поколенията” (оптимизиране фондохранилищата на музея)

Одобрен: Да
Входящ номер: 606/29.08.2006
Кандидатстваща организация: Регионален исторически музей - Силистра
Отпусната сума: 2570

“Памет за Борис Христов – семейните реликви”

Одобрен: Да
Входящ номер: 605/29.08.2006
Кандидатстваща организация: Музикален център – “Борис Христов”
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: да се предоставят средства само за консервационно-реставрационни дейности, възстановяване и привеждането им експозиционен вид

Експозиция “Съхраненото минерално разнообразие на България – Колекция Петър Трантеев – морфология на пещерни образования”

Одобрен: Да
Входящ номер: 601/28.08.2006
Кандидатстваща организация: Национален музей “Земята и хората”
Отпусната сума: 3000

Албум “Снимки от кабинета”. Дипляна Къща музей “Панчо Владигеров” – английски вариант – превод и отпечатване на съществуваща такава, като към нея се изработва допълнителна подвижна страница /флаер/, с карта указваща местоположението на музея на български

Одобрен: Да
Входящ номер: 611/30.08.2006
Кандидатстваща организация: Държавен културен институт Къща музей “Панчо Владигеров” – гр. София
Отпусната сума: 3000
Мотиви на комисията: преди подписването на договора бенефициента да представи подробна разбивка на бюджета