НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Конкурси и награди / Голямата награда на Годишния конкурс-работилница за литературна критика „13 века България“

Голямата награда на Годишния конкурс-работилница за литературна критика „13 века България“

Национален дарителски фонд „13 века България“ и Фондация „Литературен вестник“ организират и провеждат съвместно Годишния национален  конкурс-работилница за литературна критика „13 века България“ за автори до 35 години. Наградата се връчва в началото на всяка година в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Тричленно жури от изтъкнати специалисти ― литературни историци, критици, преподаватели, с председател доц. дфн Пламен Дойнов и членове проф. дфн Амелия Личева и доц. д-р Ани Бурова, номинира за Голямата награда текстовете на десетима от участниците, които биват публикувани на страниците на в. „Литературен вестник“, а Изпълнителният директор на Фонда връчва Голямата награда за литературна критика „13 века България“ на излъчения впоследствие от журито лауреат ― почетна грамота и парично покритие от 400 лв.

Учреден през 2012 г., конкурсът-работилница стимулира задълбочената и аргументирана критика върху произведения от всички жанрове, български или преводни, издадени през предходната календарна година, способства за насърчаване на лична позиция и собствена култура на интелектуално общуване, работи и обучава в разрешаването на различни предизвикателства, свързани с литературнокритическата ситуация у нас.