НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Културните дейности в читалищни школи и ансамбли (2010)

Културните дейности в читалищни школи и ансамбли (2010)

Народно читалище “Нов живот – 1927”, с. Горни Лом, ул.”Първа” №62, общ. Чупрене, обл. Видин, с проект: “Да бъде и след нас дори”
вх. №716/01.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за 2 броя костюми).

Народно читалище „РАЗВИТИЕ 1898 г.”, с. Орешак 5630, общ. Троян, обл. Ловеч, ул.”Стара планина” №136, с проект:  „Носията – външен облик на традиция, бит и култура”
вх. № 731/03.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1440 лв. (за мъжки и дамски автентични ризи).

Народно читалище „ПРОСВЕТА - 1907 г.” с. Професор Иширково, общ. Силистра, обл. Силистра, с проект: „Традициите оживяват”
вх. №738/03.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 720 лв. (за 12 броя мъжки ризи).

Народно читалище «Отец Паисий – 1910», с. Доспей 2012, общ. Самоков, обл. Софийска, с проект: „Доспей - древен и млад”
вх. №744/03.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1000 лв. – (5 броя костюми от сукно и ризи).

Народно читалище „Христо Ботев – 1897” с. Розово , общ. Казанлък, обл. Стара Загора, с проект: „Танцов състав „Розовче” – Живите цветя на село Розово”
вх. №750/07.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 400 лв. (2 броя костюми за момичетата и 2 броя костюми за момчетата).

Народно читалище „Освобождение – 1940  г.”, с.  Сокол , ул. „Димитър Благоев” № 30 г,  общ. гр. Главиница, обл. гр. Силистра, с проект: „Изработване на национални костюми за детски танцов състав към НЧ „Освобождение – 1940 г.” с. Сокол”
вх. №760/07.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 640 лв. (2 броя мъжки костюми и 2 броя дамски костюми).

Народно читалище „Филип Станиславов - 1903” с. Ореш – п.к. 5280, ул. „Филип Станиславов” № 2, общ. Свищов, обл. Велико Търново, с проект: „Като старите майстори зографи”
вх. № 800/09.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за материалите за школата по  рисуване).

Народно читалище “Възраждане -1927”, с. Рудник, общ. Бургас, ул. „Жечка Карамфилова” № 31, с проект: „Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли”
вх. № 804/09.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 700 лв. (за 2 броя костюми за момичета и 2 броя за момчета).

Народно читалище „Пробуда - 1931” , гр. Враца кв. Бистрец, с проект: „Народни носии - автентичност и самобитност”
вх. № 816/09.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 355 лв. (за 5 броя детски костюми).

Народно читалище „Просвета – 1915 г.” гр. Раднево, кв. Гипсово, с проект: «Народни носии»
вх. № 821/09.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за 2 броя костюми за момчета).

Народно читалище “Отец Паисий 1927”, с. Три кладенеца, община Враца, с проект: «Изработване на народни носии за самодейците от читалището»
вх. № 826/09.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 480 лв. (за 2 броя женски костюми).

Народно читалище “Боян Пенев – 1949” гр. Шумен, с проект: «Подготовка на Коледен балетен концерт-спектакъл за децата на Шумен»
вх.№ 835/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1200 лв. (за 10 броя къси пачки с майо и  10 броя пачки с трико за детската балетна школа).

Народно читалище „Съзнание 1891”, гр. Исперих, с проект: „С десет пръстчета  ще те нарисувам”
вх. № 837/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за материали за школата по рисуване).

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Ветово, обл. Русе, с проект: «Народни носии за детски танцов състав „Ветовче”- гр. Ветово, обл. Русе»
вх. №838/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 300 лв. (за 3 броя детски костюми).

Народно читалище „Васил Левски – 1899”, с. Търнак, ул. „Марин Стоянов” №31, Община Бяла Слатина, Област Враца, с проект: «Изработване на национални костюми за певческия хор за автентичен фолклор в с. Търнак»
вх. №842/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 270 лв. (за 2 броя мъжки костюми).

Народно читалище „Съединение 1875”, гр. Съединение, с проект: Изработване на тракийски народни носии за Детски танцов състав при НЧ «Съединение 1875»
вх. № 843/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 400 лв. (за 10 чифта женски обувки).

Народно читалище „Христо Ботев 1884”, гр. Ботевград, с проект: „Да пеем заедно”
вх. №844/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за 20 броя дамски поли).

Народно читалище „Джон Атанасов-1928”, с. Бояджик, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с проект: «Децата на Бояджик – пеят и танцуват»
вх. № 854/10.09.2010 година.
Финансова подкрепа – 460 лв. (за 2 броя детски лазарски костюми).

Народно читалище  “Самообразование 1894”, с. Селановци п.к. 3301, обл. Враца, с проект: “Да съхраним за селановчани хилядолетната българска духовна традиция”
вх. № 863/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1000 лв. (за сукмани, потури и елеци).

Народно читалище ”Иван Вазов -1947”, гр. Костинброд, с проект: „Да уловиш мига за вечността”
вх. №865/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 320 лв. (за фотоапарат за школата по фотография).

Народно Читалище “Съзнание – 1915”, с. Септемврийци, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, с проект: «Северняшка фолклорна палитра»- проект за осигуряване на костюми за танцов състав „Надежда” при читалище „Съзнание – 1915”
вх. №869/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 650 лв. (за 7 броя дамски ризи и 7 броя дамски престилки).

Народно читалище „Култура 1932”, гр. Кресна, обл. Благоевград, с проект: «Който пее, зло не мисли»
вх. №870/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 450 лв. (300 лв. за кошули и 150 лв. за прежди).

Народно читалище “Пробуда 1907”, с. Тишевица, общ. Враца, с проект: «Българска красота народна – вчера, днес и утре»
вх.№874/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 350 лв. (200 лв. за мъжки носии и 150 лв. за 3 броя детски носии).

Народно читалище „Бъдеще 1926”, с. Бели извор, община Враца, с проект: „Да съхраним българското”
вх. № 882/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 200 лв. (за тъпан).

Народно читалище “Народен будител 1927”, с. Гара Орешец, с проект: „Изработване на носии”
вх. № 896/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 765 лв. (за част от костюмите на самодейците).

Народно читалище „ Зора – 1990 г.”, с. Победа - 5873 , Община Долна Митрополия, с проект: „Фолклорно наследство”
вх. №913/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 600 лв. (за 2 броя носии).

Народно читалище „Съзнание 1873”, с. Брестовица; общ. Родопи, обл. Пловдив, с проект: «Носията – послание от багри върху тъкан»
вх. №917/10.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 960 лв. (за 16 броя бръчници).

Народно читалище „Антим І-ви -1907”, с. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с проект: „Повярвайте, мога да бъда и друг!”
вх. №918/10.09.2010г.
Финансова подкрепа – 600 лв. (за 6 броя детски костюми).

Народно читалище „Възраждане - 1924”, кв. Невски, гр. Попово, общ. Попово, с проект: „Танцът – посланик за по-добър свят”
вх. №935/13.09.2010 година.
Финансова подкрепа – 400 лв. (за туфли и палци за детската балетна школа).

Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий - 1912”, с. Оборище, обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, с проект: „Ушиване на костюми на младежкия фолклорен състав на ансамбъл „Ламба – Ламба”
вх. №938/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за престилки към носиите).

Народно читалище „Васил Левски - 1861”, гр. Карлово, пл. „20 юли”, с проект: „Костюми за детска фолклорна формация „Розова долина”
вх. №952/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1000 лв. (за 2 броя мъжки и 2 броя дамски носии).

Народно читалище "Съгласие 1869", гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 7, с проект: «Обредност българска»
вх. №957/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 1000 лв. (за 16 броя ризи, елеци и потури).

Народно читалище „Напредък 1901”, гр. Разград, п.к. 7200, пл. „Напредък”, с проект: „Майсторете ръчички, за да играем всички”
вх. №963/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за плат за потури и фусти).

Народно читалище „Родолюбие 1873”, гр. Асеновград, с проекти: «Луди – млади»
вх. №967/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 960 лв. (за обличането на 6 момичета).

Народно читалище „Васил Левски – 1930 г. – с. Бенковски», с. Бенковски, с проект: «Традициите – мост между поколенията»
вх. №969/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 900 лв. (за 10 броя детски носии).

Народно читалище „Съзнание 1914”, с. Първенец, община Родопи, с проект: «С България в сърцето»
вх. № 987/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 680 лв. (за 4 броя дамски носии).

Народно читалище „Крюгер Николов – 1922”, с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник, с проект: «Фолклор»
вх. № 989/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 250 лв.(за гайда).

Народно читалище „Просвета - 1929”, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с проект: „Носията - символ на региона”
вх.№990/13.09.2010г.
Финансова подкрепа – 480 лв. (за 2 броя женски носии).

Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1896", гр. Дългопол, с проекти: „Пей и танцувай с нас”
вх. № 996/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за 2 броя мъжки носии).

Народно читалище „Йордан Миндов - 1892”, с. Алваново, общ. Търговище, с проект: «Запазване на традициите в българската култура чрез народното творчество»
вх. № 997/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 200 лв. (за 2 броя детски носии).

Народно читалище „Кирил и Методий 1928”, с. Студена, община Свиленград, с проект: «Подновяване на носиите и накитите на участниците в самодейните колективи към читалището»
вх. №1014/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 450 лв. (за 3 броя детски носии).

Народно читалище „Поука 1908”, с. Черногорово, с проект: «Художествена самодейност»
вх. №1036/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 240 лв. (за част от носиите за жетварската група).

Народно читалище „Звездица – 2003”, гр. Димитровград, с проект: „Родопски костюми за фолклорен ансамбъл „Звездица” – гр. Димитровград
вх. №1037/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 740 лв. (за 12 броя носии за момчета).

Народно читалище „Пробуждане -1896”, с. Джулюница; общ. Лясковец, с проект: „Погледни в миналото, запази за бъдещето”
вх. №1042/13.09.2010г.
Финансова подкрепа – 400 лв. (за 4 броя детски носии).

Народно читалище „Светлина - 1905г.”, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе, с проект:  „От раклата на баба - възстановяване и подновяване на характерните за региона народни облекла”
вх. №1051/13.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 640 лв. (за 8 броя мъжки носии).

Народно читалище „Никола Йонко Вапцаров - 1895”, Черноконево, гр. Димитровград
вх. № 1062/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 300 лв. (за мъжки елеци).

Народно читалище „Просвета 1925 – Мездра”, гр. Мездра, пк. 3100, обл. Враца, ул. „Просвета” № 2, с проект: „Костюмът–герба на българския фолклор“
вх. № 1066/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 420 лв. (за 2 броя. дамски и 2 броя мъжки носии).

Народно читалище „Никола Вапцаров 1909”, гр. Куклен, с проект: «Традиции и съвременност»
вх. №1070/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 440 лв. (за 4 броя носии – 2 броя за момичета и 2 броя за момчета).

Народно читалище „Развитие – 1896”, с. Салаш, общ. Белоградчик, обл. Видин, с проект: «Изработване на сценични костюми и закупуване на цървули»
вх. № 1072/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 600 лв. (за блузи с бродерия)

Народно читалище „Христо Ботев - 1903 г.”, с. Радуил, общ. Самоков, обл. Софийска, с проект: «Да запазим традициите в с. Радуил»
вх. № 1075/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 500 лв. (за 10 броя цървули)

Народно читалище „Христо Ботев - 1919”, с. Долно Камарци, обл. Софийска, с проект: „Коледна седянка ”
вх. № 1076/14.09.2010 г.
Финансова подкрепа – 840 лв. (за 4 броя женски носии).

Народно читалище „Пробуда - 1925", с. Флорентин, общ. Ново село, Обл. Видин, "Културни традиции и женски занаяти"
вх. №1112/23.09.2010г.
Финансова подкрепа – 300 лв. (за тъпан).