НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Творческо развитие на учениците (2011)

Творческо развитие на учениците (2011)

Финансово подпомагане на проекти в областта на образованието, свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища.

УН при 3 СОУ "Д. Маринов", гр. София - Академия за мода и музика "The Funny Third"
вх.№364/26.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

Сдружение Настоятелство на НУИ "Панайот Пипков", гр. Плевен - Модернизация и оборудване на обучителна и звукозаписна апаратура на концертна зала "Божко Шойков" при НУИ "Панайот Пипков"
вх. №374/ 30.05.2011 г.
Финансова подкрепа –3 000,00 лв.

УН при СОУ "Димитър Благоев", гр. Свищов - Изкуството в мен
вх. №375/30.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 2606,90 лв.

УН на Професионална гимназия за приложни изкуства, гр. Смолян - Изкуството като диалог
вх. №378/30.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

Сдружение "Училищно настоятелство Паисий Хилендарски" при СМГ, гр. София - Формиране на умения, знания, навици чрез експеримента по химия
вх. №381/30.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 3 000,00 лв.

УН при НУИИ "Илия Петров", гр. София - Графиката - нашият посланик върху хартия
вх. №389/30.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 1 235,00 лв.

Сдружение "Училищно настоятелство" при СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево - Кабинет по история и цивилизация - българските владетели
вх. №395/30.05.2011г.
Финансова подкрепа – 1 866,00 лв.

УН при 108 СОУ "Никола Беловеждов", гр. София - "Актьорите сме ние"
вх. №405/31.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 1 200,00 лв.

Сдружение "Училищно настоятелство при СОУ "Христо Ботев", гр. Ивайловград - Училището е начин да открием себе си
вх. №410/31.05.2011г.
Финансова подкрепа – 550,00 лв.

УН "Добрин Петков" към НУМТИ "Добрин Петков", гр. Пловдив - "За да бъдем виртуози, ние трябва и да спортуваме“
вх. №415/31.05.2011г.
Финансова подкрепа – 2 700,00 лв.

УН при ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора - Обособяване на специализирана стая (зала) за театрална работа с талантливи ученици
вх. №416/31.05.2011 г.
Финансова подкрепа – 436 лв.

УН при СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" - гр. Белослав - 150 СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" - Извор на знания и талант, вдъхновени от миналото и устремени към бъдещето
вх. №424/01.06.2011 г.
Финансова подкрепа – 2540 лв.

УН при ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев - Химия - мое хоби, мое знание, мое бъдеще
вх. №430/01.06.2011 г.
Финансова подкрепа – 1189,20 лв.

Сдружение "Училищно настоятелство на 18 СОУ "Уилям Гладстон", София - Култура, традицията и аз
вх. №431/01.06.2011 г.
Финансова подкрепа – 972 лв.

УН при СОУ "Г.С.Раковски", гр. Котел - Жива вода: Ценностите от Котел
вх. №432/01.06.2011 г.
Финансова подкрепа – 1650 лв.

УН "Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф І", гр. Ловеч - Живяна история
вх. №433/01.06.2011 г.
Финансова подкрепа – 500 лв.