НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Подпомогнати издания (2006)

Заглавия, подпомогнати или издадени от НДФ “13 века България” с решения на Издателския съвет към Фонда, взети на заседания, проведени в периода от неговото учредяване през 1998 г. до XIV заседание от 22.02.2006 г. включително

Училищното дело и културно-просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856-1878)
Екатерина Челак

Политически и философско-религиозни размишления
Стоян Михайловски

Змей Горянин. Епиграми
ст.н.с. д-р Вихрен Чернокожев

Записки от терсханата. 1868 -1878
(Спомени на поборници)
Стоян Заимов, проф. Крумка Шарова, д-р Кета Мирчева

Личният бележник (тефтерчето) на Христо Ботйов
(Факсимилно издание с разчетен текст и коментар)
проф. Николай Жечев, д-р Цветолюб Нушев

Атлас
(Книга на Европейския месец на културата - Пловдив ’99)
Мишел Сер

Името и умът
(Сборник политологически и културологически есета)
Димитър Димитров

Енциклопедия “Българска народна медицина"
Научен колектив на БАН

Where the souls rest (“Къде душите си почиват")
(Англоезичен фотоалбум за каракачаните в България)
Боян Папазов, ст.н.с. Алексей Кальонски, Симон Варсано

БЗНС - 100 години национален катарзис
Ваня Жекова

Един живот в изкуството. Евтим Томов
(Албум-монография)
проф. Тома Томов

Витото стълбище
(Сборник литературно-исторически есета и портрети)
Вътьо Раковски

Христо Ботйов. Документи. Архив
(Пълен архив на кореспонденцията)
(Факсимилно издание с разчетен текст и коментар)
проф. Николай Жечев, д-р Цветолюб Нушев

Енциклопедия "Градиво за български речник"
(Научен архив на БАН, оригинал, археографска обработка, илюстрации)
Кузман Шапкарев

Балканският свят
(Сравнителна история на балканските народи от началото на ХІХ в. до края на Първата световна война)
ст.н.с. Стойчо Грънчаров

Константин Фотинов. Архив. Том І. Гръцка кореспонденция
книга + CD-ROM
проф. Надя Данова

Кардиограми (Дневник)
Георги Марковски

Политическите игри с външния дълг
(Външен дълг и външна търговия на България през Голямата депресия)
д-р Мартин Иванов

Изкуството: поглед отвътре. Разговори с Брак, Леже, Вийон, Миро, Бранкузи
Дора Валие

Революцията
(История на Великата френска революция)
Луи Мадлен

Говори Лондон. Предавания на Би Би Си за България през Втората световна война (1940-1944)
д-р Борислав Дичев

Балканският комитет в Лондон (1903-1946)
(Поредица “Архивите говорят”)
проф. д-р Иван Илчев

Гаврил Кацаров. Избрани съчинения, том 2
доц. д-р Петър Делев

Проникване на английската и американската книжнина в България до Освобождението
проф. д-р Владимир Филипов

Съвременните капиталистически аграрни отношения
проф. д-р Никола Попов

Демокрацията: минало, настояще и бъдеще
проф. д-р Драгомир Драганов

История на литературата и на възприемателя през Българското възраждане, том 1
проф. д-р Дочо Леков

Българска народопсихология
проф. д-р Марко Семов

Иван Дерменджиев. Административно право
проф. д-р Дончо Хрусанов

Балкани. Балканизъм
проф. д-р Мария Тодорова

Основни начала на финансовата наука
проф. д-р Петко Стоянов

Ръкописът на Димитър Събев Злочести
проф. Венелин Кръстев

Нишавските българи
Стоян Райчевски

Пернишки тетрадки
Цанко Живков

Крали Марко, Момчил, Дойчин и други юнаци
(Детска фолклорна енциклопедия, том V)
(С илюстрации на деца от Студиото по живопис на Боряна Занова)
д-р Лилия Старева, ст.н.с. дфн Пламен Бочков

Цар Борис ІІІ в Британската дипломатическа кореспонденция (1919-1941), том 1
доц. Димитър Митев

Българите от Западните покрайнини (1878-1975)
Елена Бугарчева, Людмила Зидарова

Хаотично махало
(Културологически и политологически есета)
Владислав Тодоров

Три диалога за познанието
Паул К. Файерабенд

Спътник на радикалния мислител
(Сборник културологически есета)
Алек Попов

Атанас Нейков (Найо)
(Албум-монография)
(Издава се по случай 25 години от учредяването на Фонд “13 века България”)

Атанас Качамаков. Нашият хляб насъщен
(Текст и рисунки)
(Издава се по случай 25 години от учредяването на Фонд “13 века България”)

Отново в гнездото. 60 години “Стършел”
(Юбилеен документален илюстрован сборник)
Йордан Попов, Кръстю Кръстев

Българското читалище в Цариград (1866-1876) и културно-националното Възраждане
ст.н.с. Елена Харбова

Театрален алманах “Гестус”
(една книжка – 1998/1999)

Заглавия, подпомогнати в оперативен порядък, чрез директно докладване и отчитане пред Управителния съвет на НДФ “13 века България” от м. януари 1998 г. до м. юли 2005 г. включително

Извън хватката на Хитлер
Михаел Бар-Зоар

История на българите
Константин Иречек

Изкуството на текстила в България
(Албум-монография)
(Посвещава се на 20 години от учредяването на Фонд “13 века България”)
Вера Керелезова, Виолета Василчева, Дочка Кисьова, Петър Змийчаров

Начало на века. Най-нова българска поезия. 1989-2001 г.
(Антология)
(Издава се по случай 20 години от учредяването на Фонд “13 века България”)
Валери Петров, Блага Димитрова, Любомир Левчев, Стефан Цанев, Недялко Йорданов, Никола Инджов, Първан Стефанов, Иван Динков, Константин Павлов, Петър Караангов, Петко Братинов, Екатерина Йосифова, Иван Теофилов и др.

Penser la transition / Rethinking the transition (Мислене върху прехода)
(Сборник културологически есета)
(“Европалия” 2002)
проф. д-р Ивайло Знеполски, Копринка Червенкова, доц. д-р Александър Кьосев

Our Bulgaria (Нашата България)
(Фотоси от културно-историческото наследство и съвременното изкуство с кратки текстове)
(“Европалия” 2002)
Антоанета Пунчева, Марияна Панова, Атанас Божков, Явор Гърдев и др.

Die Nacht im Mittelalter (Нощта през Средновековието)
(Философско-историческа книга, издадена и в Германия като приносна в развитието на европейската медиевистика)
проф. д-р Цочо Бояджиев

Парижки години. Спомени на дипломата
Райко Николов

Списание за театър “Homo Ludens”
книжка 4-5/2002

100 години Народен театър. Юбилеен албум
проф. д-р Васил Стефанов, доц. д-р Виолета Дечева, доц. д-р Кристина Тошева, доц. Ромео Попилиев

Химн на светите братя Кирил и Методий “Върви, народе възродени”
(Пълен текст на български език и превод на 22 европейски езика и румънски)
Стоян Михайловски