НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Подпомогнати издания (2007)

Заглавия, подпомогнати и издадени през 2007 година от НДФ "13 века България": издателски параметри, нормативни и договорни основания

В убиване на времето. Автобиография
Паул Файерабенд

Цар Борис ІІІ в британската дипломатическа кореспонденция (1919-1941 г.).
Том II (1934-1941 г.)

Поредица "Архивите говорят"
доц. Димитър Митев (съставител)

БРЦК и процесът след Арабаконашкото нападение 1872-1873 г.
(130 години от Освобождението на България)
проф. Крумка Шарова

Маджари и поляци в Шумен / A Kossuth-emigracio Sumenban
(на български и на унгарски език)
Стилиян Чилингиров / Sztilijan Csilingirov

Волжка България. VІІ-ХVІ век
Поредица "Исторически етюди"
проф. Петър Чолов

Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Документи на централните ръководни органи (Устави, правилници, мемоари, декларации , окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма) (1893-1919 г.)", т. І, част 1
Поредица "Архивите говорят"
Цочо Билярски, Ива Борилкова (съставители)

Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Документи на централните ръководни органи (Устави, правилници, мемоари, декларации , окръжни, протоколи, наредби, резолюции, писма) (1893-1919 г.)", т. І, част 2
Поредица "Архивите говорят"
Цочо Билярски, Ива Борилкова(съставители)

Отвъд мита
Поредица "Университетска библиотека"
проф. дфн Боян Биолчев

Обща химия
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Елена Киркова

Аспекти на гражданското и на търговското право
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Чудомир Големинов

Правната система. Онтология и методология
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Вихър Кискинов

Любовта
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Кирил Василев

Проучвания по византийска история
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Димитър Ангелов

Между абсотютното тайнство и нищото
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Владимир Градев

Философският свят на Анселм от Аоста, архиепископ Кентърбърийски
Поредица "Университетска библиотека"
проф. Георги Каприев

Поезия / Poetry
(на български и на английски език)
Уилям Шекспир / William Shakespeare

Избрани романи
проф. Кирил Топалов

Избрани пиеси
проф. Кирил Топалов

Матриархат
Георги Мишев

Явлението Петя Дубарова. Митът на поета
проф. Добрина Топалова

Петко Р. Славейков
проф. Здравко Дафинов

Цветът в петокнижието
проф. Мони Алмалех

Македонската интелигенция в периода 1919-1941 г.
проф. Димитър Гоцев

Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането
проф. Илия Галчев

Български изтоковедски изследвания
Научен колектив

Византия (Лекционен курс)
проф. Георги Бакалов

Европейско право
Библиотека "Студии по Европейско право"
Жан-Клод Гортон

История на българската държава през средните векове. Първо българско царство. Епоха на хуно-българското надмощие", том І, част 1
(факсимилно издание)
Поредица "Историческо наследство"
проф. Васил Златарски

История на българската държава през средните векове. Първо българско царство. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство", том І, част 2
(факсимилно издание)
Поредица "Историческо наследство"
проф. Васил Златарски

История на българската държава през средните векове. България по византийско владичество. 1018-1187", том ІІ
(факсимилно издание)
Поредица "Историческо наследство"
проф. Васил Златарски

Списание "Съвременник"
кн. 1/2007 г., кн. 2/2007 г., кн. 3/2007 г., кн. 4/2007 г.

Списание "Факел"
кн. 1/2007 г., кн. 2/2007 г., кн. 3/2007 г.

Списание "Литературни Балкани"
кн. 2/2006 г.
Нова гръцка поезия и проза
(на български и на английски език)

Списание "Литературни Балкани"
кн. 1/2007 г.
Нова турска поезия и проза
(на български и на английски език)

Списание "Orientalia. Списание за Изтока"
кн. 2/2006 г., кн. 1/2007 г.

Списание "Книгите днес"
кн. 1/2007 г., кн. 2/2007 г.

Вестник "Литературен вестник"
бр. 1/2007 г., бр. 2/2007 г., бр. 3/2007 г., бр. 4/2007 г.
Рубрика "Памет"

Вестник "Моята вяра"
бр. 22, бр. 23, бр. 24, бр. 25, бр. 26, бр. 27, бр. 28, бр. 29, бр. 30-31, бр. 32, бр. 33

Вестник "Литературен форум"
бр. 1(529), 2007 г.
Тематичен брой "100 години Емилиян Станев"

Вестник "Литературен форум"
бр. 2 (530), 2007 г.
Тематичен брой "Памет за Никола Ракитин"

Вестник "Литературен форум"
бр. 3 (531), 2007 г.
Тематичен брой "Памет за Иван Давидков"