НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Дарителски инициативи / Крупно дарение за Национален дарителски фонд „13 века България“

Крупно дарение за Национален дарителски фонд „13 века България“

31.10.2016

В навечерието на Деня на народните будители Националният дарителски фонд „13 века България“ получи голямо дарение от Фондация „Българско историческо наследство“, Пловдив ― 1 080 екземпляра от книгата на проф. д-р Веселин Бешевлиев „Първобългарите. История, бит и култура“.

Професор Бешевлиев е член-кореспондент на Българската академия на науките от 1941 г. и е сред най-забележителните представители на българската хуманитаристика през XX век. Образованието си в областта на класическата филология завършва в България. През 1925 г. защитава докторат в Университета Вюрцбург в Германия. Кариерата си на университетски преподавател започва и завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където през 1932 г. е избран за професор. Носител е на Хердерова награда (1972 г.). Световно признат авторитет е в областта на проучването историята и културата на първобългарите.

Книгата е обобщение на дългогодишните изследвания върху първобългарския период на проф. Бешевлиев. В нея се проследява живота и историята на първобългарите от IV в. до края на управлението на кан Персиян (852 г.).

Волята на Фондация „Българско историческо наследство“ е книгите да са за дарителската дейност на Фонд „13 века България“.