НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Жорж Папазов

Жорж Папазов (1894–1972)
Роден в Ямбол, Жорж Папазов е изявен представител на модерното изкуство в сърцето на Европа по времето, когато твори. Той се формира като художник в големите европейски арт центрове в първите десетилетия на XX век – Прага, Мюнхен, Берлин, Париж. Претопил тяхното влияние, Жорж Папазов придобива собствен начин на изразяване, като в произведенията му се срещат елементи от различни направления – експресионизъм, кубизъм, абстрактно изкуство, футуризъм, но сюрреализмът е стилът, който му позволява да се изрази пълноценно.
В картините си изразява своите вътрешни импулси, видения и състояния, като създава един фантастичен свят, населен с магически образи. Запазил свободния си и независим дух, Жорж Папазов рисува произведения, които днес са част от канона на модернизма.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Жорж Папазов” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Румяна Йонева, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Инес Колева, Цветан Игнатовски, фотографи
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.