НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Димитър Киров

Димитър Киров (1935–2008)
Димитър Киров навлиза в българското изкуство в началото на 60-те години на миналия век. Това е изключително интересно време за художествения живот у нас. По изложбите се появяват млади творци, които открито заявяват стремежа си да скъсат с нормативната система на т.нар. социалистически реализъм. Той е един сред най-младите творци с агресивни прояви както в изложбите, така и в техните  обсъждания, и в борбата за спечелване на общественото мнение – през 60-те изкуството е в центъра на публичния интерес.
Още в ранните живописни творби на Димитър Киров се набелязват насоките на отклонение от задължителните предписания. Една от тях е повишената сугестивност на цвета. Втората е опростяване на формата в посока на отдалечаване от реалността и на отказ от натуралистическата завършеност. Третата се състои в търсене на нов тип композиция, за която пространството не се имитира, а се създава.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Димитър Киров” – издадена на български и на английски език – е дело на
екип в състав:
Проф. Иван Маразов, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Недялко Кръстев, фотограф
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.