НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Иван Вукадинов

Иван Вукадинов (1932)
Самотник е може би най-точното определение за Иван Вукадинов, макар че ако трябва да оценим изкуството му с импулсите, които той даде на редица художници в България, и невъзможността да се направи актуален прочит на художествените процеси в страната след втората половина на XX и първите десетилетия на XXI  век, без да се вземе предвид неговото изкуство, това определение не е най-точното.
Това, което последва след 1965 г., бе натрупването на знания и усъвършенстване на техниката на живописване. След всяка негова работа Иван Вукадинов оставя усещането у нас, че той живее буквално извън своето време, извън всякакъв шум на деня. Така материята и времето, вечният диалог между тях, са залегнали в основата на човешкото битие. Със строгостта на стила, с дълбоката цветна тоналност, с особеното сияние в картините и меланхолията, която те излъчват, Иван Вукадинов наистина създава своя неподражаем стил.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Иван Вукадинов“ – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Проф. Аксиния Джурова, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Проф. Атанас Кънчев, фотограф
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.