НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Йоан Левиев

Йоан Левиев (1934–1994)
Ярките творчески индивидуалисти отбелязват основни моменти в развитието на даден художествен процес. Още през 60-те години на миналия век Йоан Левиев показва, че за него съмнението е повод за мобилизация, а отрицанието е вече готова схватка.
Това отворено поведение и изкуство на Йоан Левиев се отличава с ярък морал и лична истина, своя красота и ценностна норма. Рисунките на художника са далеч от подготвителния етюд или неангажирания вариант на мисълта. Те предлагат полемичен анализ, в който водещо е авторовото мнение. Свободата, обусловена от техниката, ги прави по-активни дори от големите фигурални композиции.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Йоан Левиев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Красимир Линков, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Цветан Игнатовски, Цветан Четъшки, Соня Станкова, фотографи
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии и в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.