НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Петър Дочев

Петър Дочев (1934–2005)
Диамантеният художник
Изкуството на Петър Дочев изглежда удивително с уникалността на стила и радикалния характер на развитието му. Патосът на цялото му творчество принадлежи на модерността с присъщите й бунтарство, новаторство, култ към познанието като състояние на духа, послание във всяко творение на художника-демиург, търсене на смисъла и усещане за вътрешната красота на нещата.
Творбите на Петър Дочев, определени от естета Димитър Аврамов като „жалони за останалите художници“ във времето на социалистическия реализъм, поставят редица парадоксални въпроси – как момчето, чиито предци принадлежат по-скоро на XIX в., създаде най-модерните пейзажи от индустриализирана България; защо предпочита да затвори кръга на пътя си в селската къща; как сродява пантеистичните си представи за света с космичното. Проявлението на всички тези не/възможности са картините на художника Петър Дочев.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Петър Дочев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Ирина Аврамова, автор на текста
Проф. Тодор Шопов превод на английски език
Ателие-колекция Светлин Русев, фотография
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2015

Изданието е налично в художествените галерии, в книжарницата на Съюза на българските художници, в онлайн книжарница „Хеликон“, в книжарница „Нисим“, в онлайн издателство „Еделвайс“, както и в НДФ „13 века България“.