НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда

За Фонда

Традицията на дарителството няма свой собствен летопис, но неизменно върви през вековете и с предизвикателствата пред историята на нашата държава. Даряването "на ползу роду болгарскому" е трайна черта на нашия народ. Тя ни озарява с духовност, приповдигнатост и патос както кирилските знаци, както посланията и мъдростта от българската книжовност. Традицията на даряването в българското битие е насъщна и сакрална като хляба, като честта. В нея са вплетени много емблематични имена: имена на личности, на манастири, черкви,  на училища, на реликви – имена на надежда и на вяра в доброто пребъдване на България. Всъщност дарителството се оформя като един от феномените на българското национално Възраждане.

Фондът е създаден през 1980 година, в началото учреден като Държавно-обществената организация, по-късно преименуван в Национален дарителски фонд „13 века България”. За емблема на организацията е поставен лъвът, който символизира силата на Българската държава. От тогава насам в продължение на над тридесет години хиляди дарители – физически и юридически лица, с благородни дарителски жестове подкрепят българската култура и изкуство, опазването на културно-историческото наследство, образованието, науката, подкрепят се социално-интеграционни дейности. Определени са основните задачи на Фонда: да регистрира и картотекира всички дарения; да организира съхраняването им при необходимите условия; да организира рационално използването на дареното в пари и предмети в съответствие с волята на даритерите; да поддържа връзки с дарителите в страната и в чужбина, да подпомага техните инициативи; да удостоява дарителите със свидетелства за дарение, с почетни грамоти и знаци на Фонда.

Фондът спазва традициите за дарителството и ги популяризира, гарантира, че се изпълнява волята на дарителите и разширява своята дейност като търси нови партньорства в национален и международен мащаб. Той е създал и своя издателска програма, обявяват се сесии (тематични) за подпомагане на културата, изкуството, образованието, православните манастири и черкви, здравеопазването, социалните дейности, като изхожда от това да представя България в най-добра светлина пред света.

Фондът  е участвал в изграждането на важни за българската духовност и култура и за нашето историческо наследство обекти. С негови средства са построени паметникът на Съединението в Пловдив, съграден е музеят “Земята и хората” в София, мемориалът на загиналите български войни за Обединението на България в Разград, възстановени са военни гробища в Добрич и Тутракан, реставрирани са къщите-музеи на големите творци Борис Христов и Панчо Владигеров в София и много други.

Повече от три десетилетия след създаването на Фонд „13 века България” нашата благодарност е и ще бъде именно към тях, Дарителите, към личностите на духа и човешките ценности. Бидейки участници в съграждането на новата ни история чрез делата си, дарителите, меценатите, родолюбците са в основата на всяко голямо национално усилие и така се носи и пребъдва във времето техния великодушен жест и родолюбив пример!