НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Божидар Бончев

Божидар Бончев (1956)

Истинско събитие в съвременното българско изкуство са неговите цикли Кули, Храмове, Героични вази, Пътуване в насладата, Лица, Големите глави, Същества, Шлемове, Порцеланови зъби – немалка част от които оригинален израз на политическата публицистика. Най-неочаквани хрумвания водят ту към растителни мотиви, ту към геометрична ритмика, ту към фигурални елементи. Дали образите са родени от старинните катедрали или от някакви приказни видения? Как пластическият мотив поема върху тялото си калиграфския рисунък? Диапазонът на фантазни порождения у Божидар Бончев е неизчерпаем, тъй наситен със семантични пластове и подтекст, че твърде условно могат да се впишат в поредицата на керамичната продукция. През годините авторът дава най-разнообразни версии на тази своя същност. Фактически той създава артобекти, въоръжен с цялата палитра от художествени средства – керамика, живопис, скулптура.

Завладяващо е умението на твореца да съчетава форми и цветове, геометрика с арабеск, рисунка с петно, намерено в точен, изразителен и звучен колорит. Почти задължително присъства човешката фигура – като знак и модул. Традиции, култури, народи, Изтокът и Западът, ниското и високото – живеят органично в неговото съзнание, като у един автентичен постмодернист.

Mонографията „Божидар Бончев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Доц. д-р Ружа Маринска, автор на текста
Проф. дпн Тодор Шопов, превод на английски език
Архив Божидар Бончев, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2017

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.