НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Конкурси и награди / Национален исторически конкурс за средношколци от 8 до 12 клас, организиран от Фондация „Ценности“

Национален исторически конкурс за средношколци от 8 до 12 клас, организиран от Фондация „Ценности“

От създаването си през 1999 г. проектът, организиран всяка година от Фондация „Ценности“, с председател Антонина Стоянова, е част от европейската мрежа EUSTORY, със седалище в Хамбург, обединяваща конкурси по национална история от 26 европейски страни, чиято цел е усвояване на нови подходи в проучването на историята, укрепване на презграничния диалог, стимулиране у младите хора на интерес към историята на родното място и към събитията, променили начина на живот и бита на обществото. Фондация „Ценности“ залага на традиционните български ценности в стремежа да развива творческото мислене на средношколците, както и да подпомага и поощрява процеса на взаимодействие на българското образование с европейки образци и стандарти. Водещо място в концепцията на проекта заема идеята за насърчаване интереса на учениците към миналото чрез развиване на иновативни нагласи, изграждане на толерантна гледна точка и гражданска позиция към националната история като основен елемент в придобиването на отворена и прозрачна историческа култура. По зададена годишна тема, чрез документално изследване, представено в писмена или мултимедийна форма, участниците самостоятелно избират и разглеждат, в тясна връзка с научните си ръководители, събития от местната или фамилната история, които са останали извън учебните програми или са слабо известни.

За целите на конкурса към него са изградени Научен съвет с председател акад. проф. дин Георги Марков от ИИИ при БАН и Експертно жури с председател проф. дин Любомир Огнянов от СУ „Св. Климент Охридски“.

В десетте досегашни издания на проекта са писали над 1 700 ученици от различните видове училища в цялата страна. Разработките, индивидуални и групови, са над 1 200.

Събитието традиционно среща подкрепата на Министерството на образованието и науката, а от 2005 г. статутът на конкурса е официално утвърден от министъра на образованието и науката и се провежда под негов патронаж.

Националният дарителски фонд „13 века България“ също оказва партньорска подкрепа на Фондация „Ценности“, като неизменно от 2012 г. до днес осигурява наградния фонд за основните шест отличия на конкурса: една първа награда от 700 лв., две втори от по 400 лв. и три трети от по 300 лв., които се връчват на тържествена церемония в Националния исторически музей или в Националния етнографски институт с музей при БАН (Двореца) от президента на Република България Петър Стоянов (1997 – 2002) и от Изпълнителния директор на Фонда, в дните преди Рождество Христово.

Освен официалния награден фонд са предвидени още специални и поощрителни награди, давани от издателства и други институции от областта на образованието и науката. Четирима от победителите придобиват възможност да участват в ежегодните европейски академии на международната структура EUSTORY.