НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Издателска дейност / Издадени книги / Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“. Кръгла маса „История и перспективи“. 17 ноември 2016 г.

Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“. Кръгла маса „История и перспективи“. 17 ноември 2016 г.

Изданието е на НДФ „13 века България“ и е посветено на 35-годишнината от основаването на организацията. Обхваща материалите от работата на състоялата се през 2016 г. Кръгла маса на тема „История и перспективи“, организирана от Фонда като част от проявите, посветени на събитието.

„Юбилейната книга“ представя изказванията на участниците във форума ― първооснователи, бивши членове на Управителния съвет на Фонда, изпълнителни директори и служители през годините, дарители, бенефициенти; поздравления от различни дейци и институции, както и от партньори, с които Фондът e работил и продължава да си сътрудничи. Илюстрирана е с фотоси от архива на НДФ „13 века България“.

Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2017