НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Конкурси и награди / Награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“

Награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“

НДФ „13 века България“ организира осъществяването на Награда за принос в разпространението на българската култура от българоезична медия в чужбина „13 века България“, която се връчва всяка година по време на Световната среща на българските медии, организирана от Асоциациата на българските медии по света (АБМС) и Българската телеграфна агенция (БТА). С нея се цели да се подпомагат българоезични медии зад граница, които съхраняват и популяризират родната култура.

Присъждането на наградата става ежегодно по ред, посочен в утвърдения от Управителния съвет на Фонда Статут, като медията трябва да отговаря на определени критерии: да е с доказан принос в разпространението на българската култура в рамките на съответната държава и извън нея; медията да е билингвална (задължително единият език да е български); в програмата си да представя устойчиви и градивни теми в областта на българската култура и др.

Отличието се връчва от Изпълнителния директор на Фонда и/или от Председателя на журито публично и тържествено, съобразно официалната програма на Световната среща на българските медии.