НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда / Управителен съвет

Управителен съвет

Г-н Боил Банов
Министър на културата
Председател на УС на НДФ “13 века България”

Г-н Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката
Член на УС на НДФ “13 века България”

Г-н Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването
Член на УС на НДФ “13 века България”

Доц. д-р Бисер Петков
Министър на труда и социалната политика
Член на УС на НДФ “13 века България”

Арх. Уляна Малеева-Дамянова
Член на УС на НДФ "13 века България"

Г-н Рашко Младенов
Член на УС на НДФ “13 века България”

Доц. Георги Лозанов
Член на УС на НДФ “13 века България”

Г-н Веселин Тодоров
Член на УС на НДФ “13 века България”

Доц. д-р Венцислав Велев
Член на УС на НДФ "13 века България"