НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Кирил Цонев

Конкистадорът, който не търсеше Елдорадо

Кирил Цонев  (1896 – 1961)

Един от най-изтъкнатите български живописци. Творчеството му се определя като авангардно и отворено за модерните течения на XX век. Не борави с „поетични рими“; живописта му е пластична, но прозаично сурова. Той е белетрист, достатъчно ерудиран, за да се поддаде на изкушението да бъде „префинен“. Достатъчно експресивен, за да се поддаде на сантименталности. В неговите натюрморти личи как той монументализира дори един букет цветя, за да ни внуши как самата природа го е изградила клетка по клетка, етаж по етаж – в своеобразната архитектоника на сграда.

Обвиняван във „формализъм“ и „реакционност“, той е отстранен в продължение на 10 години от преподавателската си дейност като професор в Националната художествена академия.

Редица критици сближават изкуството на Кирил Цонев с това на синкретиците, конструктивистите, неокласиците, неореалистите, експресионистите –  откриваме черти от всички тях, обединени в неговия непреходен творчески свят.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Кирил Цонев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Петър Змийчаров, автор на текста
Иван Милев, „Биографични данни“ и подбор на изображенията
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Архив Национална галерия, фотографии
Архив Софииска градска художествена галерия, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Здравка Букова, коректор
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2018

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.