НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Генко Генков

Генко Генков  (1923 – 2006)

Ако търсим необичайни явления в българския художествен живот през последните няколко десетилетия, вероятно една обективна оценка, характеризираща личността и творчеството на Генко Генков, би заела първото място. Спасителната несрета, в която той живее, е бронята, предпазваща го от санкции, а неуравновесеността на публичното му поведение предохранява зоната на творческата му свобода. И това е свободата на пластическия изказ, решителното преодоляване на натурната ограниченост, надскачане на правила, които тегнат като бреме над съзнанието у много автори. Името на Генко Генков, превърнал се в легенда за софийската бохема, е символ на отстояване на собствен пластически възглед. Заради дръзките му изказвания срещу конюнктурни явления е наричан „луд гений“.  Неговите „акутни“ форми на поведение допълват аурата на твореца с характеристики, определяни като дисидентски.

Той създава предимно пейзажи – с ярък колорит и релефни повърхности. През годините експериментира с различни похвати и техники. През 70-те разработва възможностите на разнообразните материали, третира маслената боя като акварел, обработва повърхността с пясък или замества четката с нож. През 90-те използва пигменти, напомнящи керамична глазура. В неговия магнетичен изобразителен език могат да се открият отгласи от изкуството на постимресионизма и фовизма. Творчеството му промени представата за пейзажа в съвременното българско визуално изкуство.

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Генко Генков” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Доц. Борис Данаилов, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Архив Национална галерия, фотографии
Архив Софийска градска художествена галерия, фотографии
Колекция Димитър Инджов, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2018

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.