НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Ясен Гюзелев

Художникът в главата на читателя

Ясен Гюзелев (1964)

     Той е един от най-забележителните български илюстратори със световна прочутост и признание, успял да превърне името си в емблема на българската илюстрация на ХХI век. Важна посочвана причина е виртуозното владеене на занаята, позволяващо му да съхранява на територията на едно приложно изкуство естетическата свобода на „рисуването без цел“. Сам споделя, че почеркът му претворява светогледи и техники от реалистичните школи от XIX век, ренесанса, прерафаелитите, сецесиона.
     През последните 10 – 15 години илюстрациите му започват да водят самостоятелен живот, да се превръщат в картини със своя кавалетна биография, чието присъствие в галериите и интериорите на София, например, става част от високия лайфстайл на градския човек. Във „втория“ си живот, резултат от придвижването им от книгите към изложбите, те влизат в задочна конкуренция с графиката, живописта, скулптурата, дори с инсталацията…, готови да застанат на тяхно място.
     Доколкото Ясен Гюзелев се ангажира с произведения от миналото, той конструира двойна читателска оптика, която полага читателя в едно културно „сега“, но и „преди“; предлага му визуални матрици на вечни герои – Алиса, Пинокио, Орфей, крал Артур, Дон Кихот, Дама пика, Сократ, Микеланджело, Оливър Туист, Шерлок Холмс…
     Доверието към неговите прочити личи по авторитетните национални и международни награди, които получава, и по престижните издателства, за които работи, в Германия, Италия, Испания, Канада, Тайван…

Поредица „Съвременно българско изкуство. Имена“
Mонографията „Ясен Гюзелев” – издадена на български и на английски език – е дело на екип в състав:
Доц. Георги Лозанов, автор на текста
Проф. Тодор Шопов, превод на английски език
Архив Ясен Гюзелев, фотографии
Проф. Виктор Паунов, дизайн на поредицата
Веселин Праматаров, дизайн и предпечат
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, печат
Национален дарителски фонд „13 века България“, издател, 2018

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“.