НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Събития / "България в пълен блясък"

"България в пълен блясък"

"България в пълен блясък" - българският принос към световното наследство

За слава на Бога в България красивата природа щастливо се съчетава с богато историческо и културно наследство. Много са златните, непреходните неща, с които ние - българите - сме интересни на света и се гордеем. Организацията на образование, наука и култура - ЮНЕСКО към ООН прие Конвенция за защита на световното културно и природно наследство. В специален списък за включени 700 непреходни ценности. Сред тях са девет български обекти, оценени по достойнство - човешки и природни творения с изключителна стойност: Боянската черква, Мадарскиятт конник, Казанлъшката гробница, Ивановските скални черкви, Рилският манастир, Старият Несебър, Националният парк Пирин, Резерватът Сребърна и Тракийската гробница към село Свещари. Четири български чудеса на културата, включени в Списъка на ЮНЕСКО, са плод на Българската християнска цивилизация.

За наша гордост този списък може да бъде продължен. Заслужават да бъдат включени още Бачковският манастир, Басарбовският манастир, Самоковската иконописна школа, Трявна с Тревненската иконописна и резбарска школа, Александровската тракийска гробница и много още ...