НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Контакти / Централен офис, София

Централен офис, София

Слава Иванова
Изпълнителен директор
тел. 02 963 49 76
e-mail: sl.ivanova@fond13veka.org

Ива Карашенска
Главен счетоводител
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 401 885
e-mail: iva.karashenska@fond13veka.org

Миглена Георгиева
Главен юрисконсулт
тел. 02 963 04 27
e-mail: m.georgieva@fond13veka.org

арх. Георги Цветков
Експерт по строителство, стопанисване и поддържане на имуществото
тел. 02 963 48 07
моб.: 0877 971 503
e-mail: g.tsvetkov@fond13veka.org

Виолета Миланова
Експерт издателски проекти
тел. 02 963 48 07
моб. 0889 648 927 

e-mail: vili.milanova@abv.bg

Силва Аврамова
Експерт вътрешни програми и проекти
тел. 02 963 48 07
моб. 0884196 709
e-mail: silvaavramova@abv.bg

Мила Старейшинска-Ангелова
Експерт, проекти и програми
тел. 02 963 04 27
моб. 0878 321 133
e-mail: m.stareyshinska@fond13veka.org

Десислава Петкова
Експерт дарителска дейност и проекти
тел. 02 963 04 27
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fond13veka.org

Светлана Димитрова
Счетоводител
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 610148
e-mail: s.dimitrova@fond13veka.org

Даниела Узунова
Счетоводител
тел. 02 963 04 71
моб. 0877 972 638
e-mail: d.uzunova@fond13veka.org

Теодора Банковска
Специалист секретар, деловодител и личен състав
тел. 02 963 49 76
моб. 0887 988 951
e-mail: t.bankovska@fond13veka.org

Адриян Крумов
Специалист, техническа поддръжка
моб.: 0879 539 127