НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Контакти / Централен офис, София

Централен офис, София

Митко Тодоров
Изпълнителен директор
тел. 02 963 49 76
e-mail: m.todorov@fond13veka.org

Ива Карашенска
Главен счетоводител
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 401 885
e-mail: iva.karashenska@fond13veka.org

Симеон Кузманов
Главен юрисконсулт по заместване
тел. 02 963 04 27
моб. 
e-mail: s.kuzmanov@fond13veka.org

арх. Георги Цветков
Експерт по строителство, стопанисване и поддържане на имуществото
тел. 02 963 48 07
моб.: 0877 971 503
e-mail: g.tsvetkov@fond13veka.org

Виолета Миланова
Експерт издателски проекти
тел. 02 963 48 07
моб. 0889 648 927 
e-mail: v.milanova@fond13veka.org

Силва Аврамова
Експерт вътрешни програми и проекти по заместване
тел. 02 963 48 07
моб. 0884196709
e-mail: s.radilova@fond13veka.org

Десислава Петкова
Експерт дарителска дейност и проекти
тел. 02 963 04 27
моб. 0884 088 860
e-mail: d.petkova@fond13veka.org

Светлана Димитрова
Счетоводител
тел. 02 963 04 71
моб. 0886 610148
e-mail: s.dimitrova@fond13veka.org

Даниела Узунова
Счетоводител, фондохранител, домакин
тел. 02 963 04 71
моб. 0877 972 638
e-mail: d.uzunova@fond13veka.org

Теодора Банковска
Специалист секретар, деловодител и личен състав
тел. 02 963 49 76
моб. 0887 988 951
e-mail: t.bankovska@fond13veka.org

Адриян Крумов
Специалист, техническа поддръжка и куриер
моб.: 0879 539 127