НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Дарителска дейност

Дарителска дейност

Националният дарителски фонд „13 века България" е създаден преди повече от тридесет години, за да възроди традицията у българина да дарява.

Символ на възраждането на Втората и на Третата Българска държава са жестове на дарители като севастократор Калоян и братята Евлоги и Христо Георгиеви. Храмове, училища, мостове и читалища пазят тяхната памет.

Дарителите за последния четвърт век чрез Фонда са над седемдесет и пет хиляди. Най-щедри измежду тях са великият бас Борис Христов, композиторът Панчо Владигеров, художниците Димитър Казаков-Нерон, Димитър Батоев, Иван Колев, Марко Хаджиколев, проф. Васил Геров, Цвета Шуманова...

През годините Фондът участва в издигането на важни за българската духовност и за нашето историческо наследство обекти. Със средства на Фонда са построени паметникът на Съединението в Пловдив, музеят "Земята и хората" в София, мемориалът на загиналите български войни за Обединението на България в Разград, възстановени са военните гробища в Добрич и Тутракан, реставрирани са къщите-музеи на големите творци Борис Христов и Панчо Владигеров в София.

На различни места в България се срещат обекти на материалната култура, върху които стои знака (логото) на Фонда. Подпомогнати са над шетдесет православни храма, проведени са множество сесии за подпомагане на проекти проекти в различни области на културата, образованието, социалното подпомагане и здравеопазването, подкрепяни са училища, читалища, театри, галерии, музеи, войнишки паметници...

Реализирана е темата „Да покажем България в пълния й блясък“, чрез която Фондът успешно представи чрез изложби у нас и в чужбина паметниците, включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Чрез издателската програма са подкрепени над сто и седемдесет заглавия, между които списанията „Съвременник", „Факел", „Литературни Балкани", „Ориенталия" и други.

Националният дарителски фонд „13 века България“ е благодарен на дарителите, родолюбците, на меценатите, защото всяко голямо национално усилие през вековете съдържа в себе си и техния великодушен жест и техния родолюбив пример, и тяхната жажда да бъдат участници в своето време!