НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Издателска дейност

Издателска дейност

Издателската политика на НДФ „13 века България“ е насочена към подпомагане на особено важни архиви и фундаментални трудове, свързани с историята, културата, науката, книжовността.

Благодарение на нашето спомоществователство през годините бял свят виждат стотици заглавия от областта на хуманитаристиката, с голям принос за развитието на българската духовност, словесност и академична публичност.

Към настоящия момент издателската спомоществователска дейност е спряна.