НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Имоти

Недвижимата собственост на Националния дарителски фонд „13 века България” е предоставяна чрез дарения от българи-родолюбци, но включва и имоти, отстъпени на Фонда от държавата. Фондът стопанисва тези имоти, някои от тях - паметници на културата, съобразно волята на дарителите им, и ги е обособил като представителни културни центрове в съответните градове.