НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти

Проекти

Националният дарителски фонд „13 века България“ инициира проекти с национално значение в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и в социалната сфера.