НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

НДФ „13 века България” като национална дарителска структура създава партньорства със сродни международни организации, европейски фондации, кореспондиращи с приоритетите за съхраняването на националните култури и многообразието в ЕС, ценностите и споделянето им в общото европейско семейство, където България заема своето достойно място.

НДФ „13 века България” установява и развива контакти и с международни научно-изследователски институти и културни институции, с експерти от различни направления със сходни цели, с артисти и творци от български произход или чуждестранни, с отношение към България с цел тяхното приобщаване към български национални каузи, популяризиране и подкрепа на българското наследство и култура. Чрез такива партньорства се укрепват националните стратегически рамки в различните сектори и се постигат предпоставки за дългосрочни, устойчиви политики в областта на културата, образованието, изкуството, дарителството и др.