НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Дарители

Дарителите в нашето  дълголетно битие са една специална категория личности – те са хора на духа, на словото, на образованието и науката. Те са визионери, радетели за българското, с щедри дарения и послания към поколенията и бъдещето на страната ни.

Хиляди са имената, станали неизменна част от българската история, които допринасят за съграждането и възхода на държавността и нацията, но някои от тях остават завинаги в съзнанието на българина, защото носят надеждата, че дарителството ще бъде част от нас като българи и ще ни води по пътя към европейските споделяни ценности, духовно и етнокултурно многообразие.