НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Дарителска дейност / Как да направя дарение

Как да направя дарение

Националният дарителски фонд „13 века България" като национална институция приема дарения (парични и предметни) съгласно Закона за НДФ. Фондът регистрира, картотекира, управлява и разходва парични средства, движими и недвижими имоти, дарявани чрез завещание и според изричната воля на дарителите, като спазва Правилата за дарителска дейност, утвърдени от Управителния съвет.

Дарителски сметки на Фонд "13 века България"

IBAN BG19 BPBI 7940 1001 1317 01 (лева)
BIC BPBIBGSF
Юробанк България АД

Данни на Фонда

Национален дарителски фонд „13 века България”
БУЛСТАТ: 000675001
София, пл. проф. Васил Геров № 1
МОЛ: Слава Иванова