НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Издателска дейност / Периодични издания

Периодични издания

Периодични издания, подпомагани от НДФ “13 века България”

Списание “Съвременник”
Издание за съвременна световна и българска литература
4 книжки годишно

Списание "Факел"
Издание за руска и световна литература
6 книжки годишно, 4 книжки годишно (от 01.01.2005 г.)

Списание "Литературни Балкани"
Единствено издание в света – на български и на английски език – за литературата на Балканите, с разпространение и в страни от Европейския съюз
4 книжки годишно

Вестник "Литературен форум"
юбилеен – “150 години от рождението на Константин Величков”
юбилеен – “100 години от рождението на Илия Волен”
юбилеен –“125 години от рождението на Йордан Йовков”
юбилеен – “Георги Мишев на 70 години”

Списание “Orientalia. Списание за Изтока”
Издание за древната духовна и материална култура на средиземноморските и източните народи
книжка 2/2005, 2 книжки годишно (от 07.12.2005 г.)