НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Конкурси и награди / Награда „Фонд Владимир Георгиев“

Награда „Фонд Владимир Георгиев“

Към Национален дарителски фонд „13 века България“ е учредена дарителска партида „Фонд Владимир Георгиев“, в изпълнение завещателната воля на изтъкнатия учен–езиковед академик Владимир Иванов Георгиев и неговата съпруга, а именно: набраните по партидата средства да бъдат използвани за награда за най-добър труд по езикознание и за постижения в областта на езикознанието или колективна награда.

Утвърден е Статут на целева дарителска партида „Фонд Владимир Георгиев“ от Българската академия на науките и Фонда. Цялостната дейност по целевата дарителска партида се осъществява чрез Ръководен съвет, в състава на който влизат Директорът на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ (председател) и членове: Научният секретар на ИБЕ и четирима учени-езиковеди, и Председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК).

Наградата се връчва ежегодно на 16 февруари – рождения ден на академик Владимир Георгиев.