НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии

Тематични сесии

В изпълнение на основната си цел да организира и подпомага дарителската дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица,  Националният дарителски фонд “13 века България” е придобивал парични дарения с изразена конкретна воля на дарителя, както и средства без определена воля, дарени за изпълнение целите на Фонда.

Съгласно чл. 2 от Закона за Националния дарителски фонд “13 века България” Управителният съвет взима решение да се обявяват сесии на конкурсен принцип, на които да се отпускат средства.

Обявяват се тематични сесии за финансово подпомагане на проекти в различни области на културата, образованието, социалното подпомагане и здравеопазването, подкрепяни са училища, читалища, театри, галерии и музеи, православни храмове и манастири, войнишки паметници и др.