НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Издателство “Летера” ще представи образователен мултимедиен продукт

Издателство “Летера” ще представи образователен мултимедиен продукт

26.03.2008

На 27 март 2008 година от 11.00 часа в сградата на централно управление на НДФ “13 века България” ще се проведе среща между представители на издателство “Летера” – Пловдив, акад. Вера Мутафчиева – председател на издателския съвет на фонда, писателя Димитър Коруджиев – член на издателския и управителния съвет на фонда и д-р Тошо Пейков – изпълнителен директор и член на издателския съвет на фонда.

Предмет на срещата е учебникът по български език за чужденци, разработен и създаден от издателство “Летера” по европейската програма “Сократ”. Учебникът е мултимедийна система за усвояване на български език от чуждестранни студенти, туристи, бизнесмени, преводачи, дипломати и българи живеещи в чужбина, загубили връзка с езика. Предложената система е модерна форма за обучение, чрез която се приобщават чуждестраните учащи се за свободно общуване с помощта на нашия език. Мултимедийният продукт включва шест езикови версии – английски, френски, немски, нидерландски,чешки и български. Учащият има пряк достъп до необходимата му информация, сам може да определя темпото си на работа и да прилага свой стил за обучение.

Учебният материал е поднесен достъпно, илюстриран е с анимация, игри, видеофилмчета и др. забавни упражнения. Представен е пред европейската комисия в България, която му дава право на издателство “Летера” да използва логото на “Европейския езиков знак” в своята кореспонденция.