НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Хвалим се с изложба в парламента

Хвалим се с изложба в парламента

15.10.2008

„Изложбата „Бълга­рия в пълен блясък" бе представена в Клуба на народния представител в пар­ламента. Уникалната експози­ция е организирана от Фонд „13 века Бълга­рия" и в нея са изложе­ни обекти на ЮНЕСКО у нас и такива, които кандидатстват за включване в списъка на ЮНЕСКО. Причина­та за събитието се ока­за "стартирането на международна конфе­ренция „50 години Ев­ропейски парламент през погледа на меди­ите", която БНТ и БТА организираха под пат­ронажа на председа­теля на Народното събрание Георги Пи­рински и председателя на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг. В конфе­ренцията участват представители на ме­дии от 12 страни от Югоизточна Европа, 5 от които са членки на ЕС, а останалите 7 – кандидат-членки.” Това написа вестник „Телеграф” на 14 октомври 2008 година.

Изложбата „Бълга­рия в пълен блясък", открита на 1 октомври 2008 година в сградата на Народното събрание, е разположена в централното северно фоайе, страничните коридори и в Клуба на народния представител и е част от кампанията на Националния дарителски фонд „13 века България” в списъка на ЮНЕСКО да бъдат включени по достойнство още няколко български обекта. Автор на текстовете и фотографиите е изпълнителният директор на фонда д-р Тошо Пейков. Експозицията включва 72 фотопана, които разказват за историята на българската християнска цивилизация, за два тракийски и един ранно български обект.

На 13 октомври 2008 година в парламента се откри международна конфе­ренция на тема „50 години Ев­ропейски парламент през погледа на меди­ите". Конференцията се организира от Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и председа­теля на Народното събрание Георги Пи­рински, а също и председателя на Европейския парламент г-н Ханс-Герт Пьотеринг. В клуба на народния представител г-н Пирински предостави думата на изпълнителния директор на Фонда, който запозна гостите с целите на изложбата. Участниците в конференцията имаха възможността да разгледат и се насладят на „уникалната експозиция”.