НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / НДФ "13 века България" провежда пробългарска политика

НДФ "13 века България" провежда пробългарска политика

04.11.2008

_Тошо Пейков - изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България” в интервю за Националната радиоверига „Фокус”

Фокус: Господин Пейков, тази година България отбелязва 100 години от обявяването на своята Независимост. Какъв знаков смисъл носи за страната ни този политически акт?

Тошо Пейков: Бих желал да припомня някои исторически факти. Да си спомним, че на трети март 1878 година в Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. Този договор урежда обособяването на българската държава след петвековно турско робство. Създава се автономно Княжество България с християнско правителство и с правото да има войска. Територията на Санстефанска България обхваща днешната Северна България, Софийско, Пиротско, Вранско в Поморавието, Македония, части от Косово, от Албания, от Източна Тракия и от Южна Добруджа. Начело на държавата застава княз, избран от народа, но все пак утвърден от Високата порта. Така Третото българско царство възкръсва за нов живот в своите естествени етнически граници, но мощната българска държана на Балканския полуостров не се харесва на някои европейски сили и с Берлинския договор от 13 юли 1878 г. те променят условията, договорени в Сан Стефано. Така българската територия е разделена на пет части: на Княжество България, Източна Румелия, Македония и Източна Тракия, Северна Добруджа и Поморавието. С Берлинския договор се унищожава единството на българския народ и значителни български земи и население остават под османско владичество. Но идеята за обединението на българската нация е жива и още през 1880 г. се подема от македонските комитети най-напред в София, а после в Пловдив и Русе. През 1885 г. национал-революционери, организирани от Българския таен революционен комитет решават, че времето за изчакване е изтекло и започват най-българския, най-истинският акт - акта на Съединението. Обединението на двете основни части на България прави страната ни най-голямата балканска християнска държава с площ от над 96 хил. квадратни километра и население 3 150000 души. Но то е извършено в нарушение на Берлинския договор и за това на 23 ноември, подтиквана от някои от Великите сили, Сърбия внезапно обявява война на България. След тридневни боеве край Сливница, на 5 и 7 ноември, българските войски начело с младия си княз и млади офицери побеждават в епични боеве. За съжаление с подкрепата на Русия и на русофилска група български офицери, е детрониран княз Александър, останал в народната памет като героят от Сръбско-българската война. Така мечтата за голяма Санстефанска България остава неосъществена. Но става знаме и държавна стратегия, защото успехът на Съединението е показал способността на тогавашните български държавници да решават съдбините си без Русия, дори против нейната воля. Със Съединението се извършва първата крачка към националното обединение и се създава по-голяма и силна държава с ресурси, които дават тласък за ново модерно развитие на България. То започва, след като на 14 август 1887 г. полага клетва и приема титлата княз Фердинанд І , който, заедно с правителството на Демократическата партия с министър-председател Александър Малинов, осъществява Независимостта на България на 22 септември 1908 година.

Фокус: Способен ли е според Вас българският народ днес да стори нещо подобно. Да се обедини около една кауза изцяло в свой интерес и против интереса на останалите държави?

Тошо Пейков: Българите са способни да се обединят около общонационални интереси и това го показва историята. Да си спомним, че обявяването на Независимостта е станало без съобразяване с никого и с нищо, със силните тогава на деня европейски сили. Взето е решение Великите сили да се поставят пред свършен факт. Защо и мафията в България да не бъде поставена пред съвършен факт и България да стане една модерна и демократична държава!

Фокус: Как мислите, какви поуки трябва да си вземат днешните политици от своите предшественици, постигнали Независимостта на България?

Тошо Пейков: Трябва да вземат примера за служене на народна, национална кауза, на решителност, на смелост, непокорство пред чуждите интереси и чуждата воля. Това показаха строителите на нова съвременна България, както ги нарича Симеон Радев. Това могат да покажат и го показват донякъде и някои днешни български политици.

Фокус: Какво е мнението Ви за независимостта на България днес. Като член на Европейския съюз и НАТО страната ни трябва да се съобразява с някои специфики на това членство.

Тошо Пейков: Да, някои казват, че с договорите, които подписа, България отстъпва част от националния си суверенитет. Но нека си спомним, че в Европейския съюз членуват страни с национално самочувствие като Франция, които още от времето на генерал Де Гол говорят за френски национализъм в рамките на Европа. Така, че България може да вземе пример за защита на своите национални интереси от други народи, членки на Европейския съюз.

Фокус: Какво предстои като прояви за Националния дарителски фонд „13 века България”?

Тошо Пейков: От 2005 г. Националният дарителски фонд „ 13 века България” провежда категорично пробългарска политика. Основна наша мисия през последните години е да покажем България в пълния й блясък. За целта представихме България пред страни от Европеския съюз. През цяла Германия мина изложбата със същото име с две подтеми - „История на християнството по българските земи” и „ Българският принос към световното наследство”. Тази изложба продължи в Народното събрание, където бе открита на 1 октомври. На 30 октомври, по случай Деня на народните будители, ще бъде открита в галерия „Средец” на Министерството на културата. След това продължаваме в Румъния, в Браила, където пред румънци и пред българската общност там ще покажем същата изложба. Проф. Дойно Дойнов ще изнесе сказка на тема „Народните будители”. Изложбата ще бъде показана в Русе и в други български градове.

Маргарита КОЛЕВА

Вижте повече новини по темата