НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Десето ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” - Стара Загора

Десето ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” - Стара Загора

19.02.2009

Десето основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” исторически се родее с взаимното училище, създадено през 1849 г. при храма “Свети Димитър” с учител Стефан Петров. Тогава в града има разцвет на училищното дело и школото дава образование на будните български деца.

През 1895 г. е построена нова сграда на основното училище “Кирил и Методий” на запад от храма “Свети Димитър”.
Съгласно решение на ИК на Окръжния народен съвет под № 257-б от 1961 г. началните класове на І-во и ІІ-ро средни училища – Стара Загора се отделят и обособяват ново начално училище “Кирил и Методий”, което се помещава в сградата на бившето училище “Кирил и Методий” на улица „Богомил”. За директор на училището е назначена Тотка Иванова Мирчева с 14 учители, 1 дружинен ръководител и 1 възпитател.

За учебната 1967/68 г. към 14-те паралелки начален курс са прибавени 11 нови паралелки среден курс, 2 занимални и 4 групи  от предучилищна възраст. С вълнуващо тържество е отбелязан първият учебен ден на новото Десето основно училище , което приема името на началното училище “Кирил и Методий”. Така създаденото основно училище има 884 ученици, от които 467 в начална степен и 417 в средна.  За директор е назначен Иван Вълков Стоилов. Учителският колектив наброява 39 души.

През учебната 2008/09 г. в Десето основно училище “Свети Свети Кирил и Методий”, град Стара Загора учат 240 деца, разпределени в 12 паралелки и 1 подготвителна група. В училището работят 24 учители, 7 от които носители на ІІ клас квалификация и 6 души административен и помощен персонал.