НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / НДФ „13 века България” подреди кът на Светите братя Кирил и Методий в НГДЕК

НДФ „13 века България” подреди кът на Светите братя Кирил и Методий в НГДЕК

27.05.2009

Днес, 27 май 2009 г. в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" в София Националният дарителски фонд „13 века България” подреди кът от фотопана на Светите братя Кирил и Методий, българските царе Свети Борис – Покръстител, цар Симеон – Велики, глаголицата и кирилицата.

Националната гимназия за древни езици и култури е създадена през 1977 година. В нея се изучават латински, старогръцки и старобългарски, наред с френския, немския и английския. Специално внимание е отделено на литературата, историята, културата и философията. Провеждат се и извънкласни занимания по новогръцки език. Възобновени са заниманията по Санскрит. Курсът на обучение в гимназията е петгодишен, от 8 до 12 клас, и протича в две степени — гимназиална и лицейна. Първата степен е от 8 до 10 клас, а втората степен – 11 и 12 клас. Извън общообразователните и специални предмети по желание може да се изучава музика. Особено внимание в учебната програма се отделя на спорта при учениците, има „секции” по футбол, шахмат, баскетбол, волейбол и бадмингтон.

По решение на академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 7 декември 1994 г. НГДЕК има статут на национален класически лицей към университета. През октомври 2007 г. училището тържествено отбеляза 30 годишния си юбилей. От създаването му до сега негов директор е уникалният педагог, филолог и личност г-жа Гергина Тончева.

Учениците от добилата популярност НГДЕК са познати, както с безупречната си работа в различните сфери на обществения живот, така и с успехите в по-нататъшното си образование у нас и в чужбина.

След оформянето на духовния кът, г-жа Гергина Тончева, в присъствието на преподаватели и ученици, изказа сърдечна благодарност на проф. Стефан Данаилов и на д-р Тошо Пейков за жеста. Ученици изпълниха църковни песнопения    в почит на Солунските братя и българските царе – просветители.