НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Черквата „Св. Троица”, с. Извор, Босилеградско

Черквата „Св. Троица”, с. Извор, Босилеградско

28.05.2009

Черквата „Св. Троица” в село Извор, Босилеградско в Западните покрайнини е духовно място на българите от околността. Прекрасният храм е украсен с икони, работа на майстора от Самоковската иконописна школа Димитър Зограф – син на Христо Димитров и по-голям брат, закрилник и учител на Захарий Зограф. През 1835 и 1854 г. е изрисувал 58 икони от иконостаса, разпределени в царския, в апостолския и в празничния ред. Чудните образи на Св. Йоан Кръстител, на Св. Анастасий, на Св. Йоан Рилски-Чудотворец, на Св. Андрей Първозвани и др. са излезли изпод четката на Зографа.

Изворската черква е построена след танзиматските реформи в Турската империя, когато било разрешено да се строят нови черкви, но само върху стари основи. На 21 юли 1833 султан Махмуд Хан ІІ издал ферман за построяване на изворската черква върху основите на стария разрушен храм. С много хитрости относно размера на основите, есента тук изворци открили първото килийно училище, а през следващата година започнал строежът на Изворската черква като централна, нахийска или, както я наричат тогава, “вилаетска” черква с предназначение да служи на цялото Краище.

Сградата е с особено внушителни за размери: 36 метра дължина и 19,5 метра ширина или около 720 кв. м. Застроена площ. Строежът продължил три години с волни пожертвувания и доброволен труд на местните селяни. Майстори-зидари били доведени от Дебър, а материал се донасял най-добър от някои запуснати вече черкви - камъни, каменните стълбове, гранитните первази, а и разни украшения, като барелеф на ламя, змия с гълъб и пр. Вътрешните стенописи, както споменават местни хора, били изографисани от майстори от Самоковската школа. Благодарение на тази черква с.

Извор се превърнало в средище на цялото Кюстендилско Краище и след Освобождението се говори за Изворска околия, та чак до 27 ноември 1889 г., когато седалището на околията било пренесено в Босилеград. По времето на комунизма черквата претърпяла значителни повреди, като една част от външните стенописи са варосани, а най-ценните икони са ограбени. Необходими са сериозни усилия от страна и на сръбската и най-вече на българската държава за реконструкция на изворската черква, която е от най-ценните културно-исторически паметници на българите в Сърбия.

Фонд „13 века България” търси морална и материална подкрепа за възстановяването на прекрасния български храм в с. Извор.