НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Ден на детето - 1 юни

Ден на детето - 1 юни

01.06.2006

Националният дарителски фонд “13 века България” отбеляза Деня за защита на децата

Първи юни – Международният ден за защита на децата се чества отдавна, но да припомним историята на този празник:

Необходимостта от специална защита е прогласена в Женевската декларация за правата на децата през 1924 година. С тази декларация мъжете и жените от всички народности, от всички континенти признават, че човечеството трябва да даде на детето всичко най-добро, което има. Потвърждават своите задължения, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра:

  1. Детето да  бъде поставено  в  положение да се развива правилно телесно и душевно.
  2. Гладното  дете да бъде нахранено, болното дете да бъде  лекувано, недоразвитите деца да бъдат насърчени, заблудените деца  да бъдат вразумени, сираците и изоставените деца да бъдат подпомогнати и прибрани.
  3. Първо по ред детето трябва да получи помощ във време на беда.
  4. Детето  трябва  да  бъде  подготвено  да  изкарва  прехраната  си  и да бъде защитено от всяко изкористяване.
  5. Детето да бъде възпитавано в съзнанието, че най-добрите си качества то трябва да употреби в услуга на своите братя.

Тази декларация слага началото на дейността по закрила на децата. България е приета за член на Международния съюз за закрилата на децата още на 13 април 1925 година.

За първи път Денят на детето е обявен за официален международен празник през 1950 г. в 51 страни по света. Учреден е като такъв през 1949 г. с решение на Съвета на Международната демократична федерация на жените.

На децата, на техните родители, приятели и близки – честито!