НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Националният дарителски фонд "13 века България" обяви конкурс за есе

Националният дарителски фонд "13 века България" обяви конкурс за есе

03.09.2009

Националният дарителски фонд „13 века България” обяви младежки конкурс за написване на есе на тема „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим”. Идеята е в конкурса да се включат млади хора до 35 години, които чрез написаното да изразят своето виждане за съвременната употреба на българския език. Обявата за конкурса е публикувана в ежедневниците „24 часа” и „Труд” на 26 август 2009 г., а срокът за изпращане на материалите е до 30 септември 2009 година.

През 2006 г. фондът организира дарителска сесия на тема “Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще”. В нея с проекти участваха научни колективи от университети, научни институти, училища. Бяха подкрепени най-добрите десет кандидатури. Идеята на фонда за откриване на обществена дискусия по тази тема се реализира през 2007 г. с проведената в София – в НДК, Национална конференция. В нея участваха тогавашните министри на образованието и на културата, интелектуалци, представители на езиковедски школи, преподаватели, студенти, граждани. Направените изказвания откриха дебата по темата, показаха грижата за състоянието и употребата на езика. Обсъдени бяха въпросите, отнасящи се до съвременния български език и обучението по него.

Обърна се внимание на използването му от медиите и индивидите. Много от изказванията засягаха културата на речта и разликата при използването й от различните поколения, политиците и българите, живеещи в чужбина. Предложенията от конференцията се превърнаха в решения и фондът организира и участва в регионални срещи и дискусии по въпросите на българския език.
Сега обявеният от НДФ „13 века България” конкурс за есе е продължение на обществения разговор за това, как младите хора виждат употребата на българския език в политиката, медиите, ежедневието и връзката между езика и морала.