НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Откриване на паметник в Казанлък

Откриване на паметник в Казанлък

01.06.2006

НОВО ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ В ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА ОПЪЛЧЕНЦИ ОТ 9-ТА И 10-ТА ДРУЖИНА В ГР. КАЗАНЛЪК

Във връзка с годишнина от Освободителната Руско-турска война в началото на миналия век в щаба на 23-ти пехотен Шипченски полк се взема решение да бъде изграден паметник, който да напомня за бойните подвизи на Българското опълчение и за смелите опълченци от 9-та и 10-та бойни дружини. Създава се инициативен комитет към полка и на 23 април 1902 г., в двора на казармата на 23-ти пехотен Шипченски полк,  в присъствието на офицери, войници, граждани, чиновници и ученици се полага основният камък на паметника. Откриването му става пет месеца по късно – на 20 септември, от военния министър Паприков, осветен е от Старозагорския митрополит в присъствието на опълченци.

Планът и конструкцията на паметника са изработени от инж. Манафов, който съумява да съхрани и да обобщи в едно всичко паметно, запазено от бойните действия на опълченците по време на войната за освобождението на Отечеството. Паметникът е висок 7,85 м., изработен е от два реда чугунени гюллета с диаметър 0,32 м. Положени са в гранитен цокъл. Ъглите са образувани от четири колони от гранит. Пространството между тях е запълнено от мраморна плоча, а встрани от нея две мраморни стълбчета изобразяват топове, от които само отверстията се подават значително навън, а останалата част сякаш потъва в масива. Между стълбчетата има три чугунени гюллета, сложени вертикално.

От четирите страни на монумента на всяка плоча има надпис. Текстовете са подбрани така, че със стиха на Христо Ботев “Тоз, който падне в бой за свободата, той не умира...” паметникът да напомня и за героичните българи – възрожденци. Надписът от южната страна е за падналите в сраженията опълченци от 9-та и 10-та опълченски дружини и уточнява времето, през което е издигнат паметникът: “В царуването на Негово Височество Фердинад І, Княз български, 1902 г.” От западната страна е написано: “От признателни офицери и войници от 20-ти пехотен Шипченски полк – наследници на българските революционери – възрожденци и на българските опълченци”. Върху гюллета е поставен грамаден гранитен блок, който служи за пиедестал на четири стоманени топа, поставени вертикално в ъглите на пиедестала. Между тях съществува гранитна колона с формата на топ, декорирана с капител и един осмокрилен бронзов кръст. Този топ е опасан с бронзов венец, който на едната страна е закичен с Георгиевски кръст, а на другата с Кръст за храброст. На паметника са поставени 340 кръгли чугунени гюллета с тегло близо 23 тона, използвани са 12 куб. м гранит, тежък 36 т. Във фундамента влизат и 75 куб. м. зидария.

Притеснени от вандалски посегателства върху светинята поради закриване на поделението, в двора на което преди повече от 100 години е поставена, през 2004 г. Съюзът на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ кандидатстваха пред Фонд “13 века България” по сесия за "Възстановяване и съхранение на  войнишките паметници" за финансиране реставрирането и преместването на Паметника на загиналите опълченци от 9-та и 10-та дружина на българското опълчение в Освободителната руско-турска война (1877/1878 г.) в гр. Казанлък.

Целта на проекта бе възстановяване на голям брой разрушени места по долното ниво на профила и по горното ниво над мраморната плоча. С подкрепата на Фонда бяха подменени 4 мраморни плочи с текст, липсващи каменни части и гюллета от чугун. Извършено бе почистване,  префигуриране и запечатване (импрегниране). Проектът бе подкрепен и от Министерство на отбраната, от Община Казанлък и от завод “Арсенал”.

След сключването на договора с НДФ “13 века България” през месец май 2005 г. настъпиха непредвидени и неочаквани обстоятелства, които попречиха на изпълнението на проекта. За това, съвместно с кмета на община Казанлък и директора на завод “Арсенал” бе решено, че единственият начин този паметник да бъде запазен е той да бъде преместен в района на другото поделение, което остава. Така бе сторено, и на 5 юни 2006 г. от 10 часа сутринта, в ново великолепие и в нов патриотичен блясък, паметникът на опълченците в гр. Казанлък ще бъде наново открит.