НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Заседание на Управителния съвет на Фонда

Заседание на Управителния съвет на Фонда

09.06.2006

Управителният съвет на Националния дарителски фонд “13 века България” прие годишния отчет за 25-та юбилейна година от създаването на Фонда. През 2005 г. са проведени пет сесии, на които, от експерти в съответната област, са разпределени 147 хиляди лева за подпомагане на шест проекта в сферата на здравеопазването; осем проекта в областта на образованието; девет театрални постановки; десет проекта “Читалища”; и още десет проекта за възстановяване и съхраняване на православни храмове.

С дарителски средства е подпомогнат ремонтът на къщите-музеи Панчо Владигеров и Борис Христов в София, “Хаджиданчовите къщи” – архитектурен ансамбъл в Сливен и къщата-галерия “Гъбенски” в Трявна. Общата стойност на вложените средства е над 100 хиляди лева. Съвместно с Нов български университет Фонд “13 века България” реализира научно-изследователския проект “България през втората половина на ХХ век”, който приключи с издаването на оригиналната по своя замисъл книга “Историята, населена с хора” под общата редакция на академик Вера Мутафчиева.

Уникалната италианска майсторска цигулка, принадлежала на проф. Михаил Балкански, собственост на НДФ “13 века България”, бе предоставена на 14-годишната Кристина Хинова, ученичка от НМУ “Любомир Пипков” – София след проведен конкурс между пет талантливи ученици-цигулари в училището.

В седемте зали на Националната художествена галерия през юбилейната година бе организирана изложба от картини, пластики и предметни дарения, собственост на Фонда. Съпътстващи изложби на произведения на изкуството, дарени на Фонда и книги от издателската му програма бяха показани в 25 града на страната. На читалища и общински библиотеки бяха дарени 1734 книги.                

Национален дарителски фонд “13 века България” обяви сесия за финансово подпомагане на проекти на тема “Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще”. За участие в сесията ще бъдат допуснати проекти, представени от висши училища и научни институти, както и от юридически лица с нестопанска цел с отношение към проблемите на езика. Сумата от 30 хиляди лева е заделена за целта от свободните от дарителски воля средства, като за всеки одобрен проект ще се отпускат до 3 хиляди лева. Замисълът е да се подпомогнат публични прояви, дискусии и актуални разработки с важно обществено значение и с ясни послания, адресирани към различни социални, образователни и възрастови групи. Медиен партньор на НДФ “13 века България” е вестник “Сега”, който ще отразява темата за чистотата на българския език и резултатите от сесията.