НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - български език

Сесия за финансово подпомагане - български език

19.06.2006

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане на проекти по темата “Българският език - съхранена духовност и неизвестно бъдеще”

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.
максимална  сума  за  подпомагане на един проект: 3 000 лв.

Право на кандидатстване пред Фонда, с научни и научно-приложни проекти за получаване на финансова подкрепа, имат само висши училища и научни институти, както и юридически лица с нестопанска цел, с отношение към проблемите на българския език.

Финансова подкрепа може да се предостави и за съвместни проекти с чуждестранно участие. В тези случаи се представя легализиран превод на договора, уреждащ взаимоотношенията между страните.

Предимство при кандидатстване имат организации, осигурили част от финансовите средства за конкретния проект.

Срокът за изпълнение на проектите да бъде до 30 януари 2007 година.

Кандидатстващите организации трябва да попълнят и представят формуляр за кандидатстване по образец, публикуван в интернет страницата на НДФ “13 века България”.

Краен срок за подаване на документите: 19 юли 2006.

на адрес: София 1421, пл. “Проф. Васил Геров” 1

e-mail: ndf_13@abv.bg

web: www.fond13veka.org

За допълнителна информация тел.: 9634817;  9634976