НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Х-то заседание на Управителния съвет

Х-то заседание на Управителния съвет

14.07.2006

Управителният съвет на НДФ “13 века България” обсъди мястото и начина на експониране на Оброчен кръст от ІХ-ХІ в., съхраняван в Архитектурно-парковия комплекс Двореца-Балчик към Министерството на културата. Масивният кръст, висок 1,73 м., е ценен исторически паметник, изследван от български учени – и въпреки известни спорове, безспорно се оформя мнението, че е находка, уникална със своите буквени и символни изображения. Изобразени са най-почитаните от древните българи светила – Слънцето, Юпитер и Луната. Ясно е очертан най-старият български религиозен символ – IYI, разпространен масово в България през епохата преди покръстването и запазен през първите векове на християнството. Върху кръста са изсечени древните български думи “боил” и “цар”, характерни за най-старите български кирилски паметници: Симеоновия сборник, Мариинското и Зографско евангелие, Синайския псалтир и др. Те са само част от богатата символика, характерна за тази древна реликва. Надписите изобилстват с думи, характерни за специфичния разговорен език, който е звучал в България през първите векове след покръстването, изображенията са изкусни – дело на майсторска школа. Не случайно кръстът се извисява с няколко височини над минарето на джамията, построена на брега, в парка при двореца на румънската принцеса, посветена в бахайската вяра. Тези символни елементи са подредени нарочно в архитектурна композиция – траен спомен за историческите сблъсъци и за превратностите в съдбата на Добруджанския край. Оброчният кръст се намира в дъното на градината до активиращо се свлачище. Обсъдени бяха възможностите за реставриране и консервиране на Кръста, за поставяне на табели към една от старите и добре запазени каменни пластики от ранната християнска епоха по нашите земи.

   
   
   

Фондът предостави 2000 лв. от  партида “Голо Бърдо” на Българската федерация по спелеология за извършване на спелеоложка, археологическа, етноложка и фолклористична експедиция в областта “Голо Бърдо” – Албания във връзка с целите на Фонда да съхранява националното генетично и културно богатство. В резултат от досегашни проучвания са решени множество научно-приложни задачи с принос за обогатяване знанията ни за българския етнос зад граница. Последната експедиция, с участието на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл” и “Дружеството за просперитет Голо Бърдо” – Албания, е положила началото на проект за дългосрочно систематично проучване на българското население в Албания.

На последното си заседание Управителният съвет на Фонд “13 века България” реши да обяви две конкурсни сесии, като отдели от свободните от дарителска воля средства общо 60 хиляди лева за финансово подпомагане на български православни манастири и храмове и на галерии и музеи, които съхраняват и/или експонират дарени на Фонда експонати. Максималният размер на средствата за всяка една сесия е 30 хиляди лева, а за одобрен проект финансирането е на стойност не повече от 3000 лева. Имат право да кандидатстват църковни настоятелства на храмове, манастирски събори за манастири с най-малко пет братя и игумените, за манастири с по-малко от пет братя. За втората сесия право да предложат свои проекти имат галериите и музеите, които разполагат с безспорни доказателства, че съхраняват дарени чрез фонда експонати.