НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / НДФ „13 века България“ направи дарение от 17 тетрадрахми на Националния аргеологически институт с музей към БАН

НДФ „13 века България“ направи дарение от 17 тетрадрахми на Националния аргеологически институт с музей към БАН

14.12.2013

На 3 декември 2013 г. Национален дарителски фонд „13 века България“ направи дарение от 17 тетрадрахми на пеонския владетел Патрай на Националният археологически институт с музей към Българската Академия на науките.

Тези редки сребърни монети, датиращи от втората половина на IV в. пр. Хр., представляват ценен извор за историята на Тракия през елинистическата епоха.

Тяхната значимост се определя от факта, че монетите, отсечени с името на Патрай, са единственият източник на сведения, които ние имаме днес за този пеонски владетел, тъй като данни за него в писмените извори от епохата не са съхранени.

Доброто състояние на запазеност на тетрадрахмите ги определя и като забележителни образци на миниатюрната антична пластика.