НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще

Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще

09.08.2006

Приключи работа селекционната комисия на Фонд “13 века България”, която организира и проведе сесията “Българският език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще.”  За участие в комисията бяха привлечени водещи езиковеди от Института за български език при Академията на науките и СУ “Св. Климент Охридски”. Участниците бяха 23 – научни колективи от БАН, от Софийския университет, от Нов български университет, от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, от Русенския университет “Ангел Кънчев”, от Съюза на филолозите българисти, от Академията за европейска култура, от фондация “Благодеятел”, сдружения, читалища, юридически лица с нестопанска цел.  В екипите са професори, научни сътрудници, езиковеди, общественици, педагози. Комисията оцени с предимство 7 проекта, които отговарят на темата и представляват обществен интерес. С реализацията им ще бъде подпомогнат предизвиканият от Фонда общонационален дебат по основните въпроси на българската езикова ситуация. Управителният съвет ще одобри финансовата подкрепа в размер до три хиляди лева, присъдена на отличен проект.

         По този начин Националният дарителски фонд “13 века България” поставя началото на важна обществена дискусия, подкрепя морално и материално търсенията на езиковедите, насочени към опазване чистотата на  българския  език и тези, които изследват  неговата история, разпространение, богатство и сила. Целта е да се провокира разговор върху проблемите, които и на битово равнище ни вълнуват: какъв трябва да бъде езикът на образованието, на медиите, на ежедневното общуване, на улицата, на младите и т.н. За началото на 2007 година се подготвя национално обсъждане – кръгла маса. На това публично място да получат възможност за изява и авторите, съставили подкрепени от Фонда езиковедски проекти. Обсъждането да даде обобщен израз на въпросите, които най-много вълнуват хората, там да бъдат коментирани от специалистите.

Ето и част от мотивите на Фонда:

Историческите, обществените и политическите промени оказват съществено влияние върху езика – процес, който тече неусетно като част от интензивния поток на живота. Промените в езика се прогнозират трудно и обикновено стават факт преди още да сме си дали сметка за тях. Излишно е да говорим за състоянието на езика като огледало на националната душевност, за връзките му с миналото, с обществените възходи и падове. Когато боледува езикът – боледува обществото. Нищо не отразява по-добре състоянието на морала от състоянието на езика. Има периоди, когато изчезват цели пластове от езика и той фатално обеднява. Всяка историческа промяна е предизвикателство, а влизането на България в Европейската общност – предизвикателството с неизчислими измерения. Трусът ще засегне всичко – светоотношение, култура, манталитет. Ще засегне, разбира се, и езика, отразяващ съвкупно това, което сме.

Българските езиковеди са изправени пред рядката възможност да анализират езика на тоталитарната епоха и езика на прехода с всички техни последствия, да предвидят как ще повлияе на българската словесност европейското ни бъдеще. Това не са просто упражнения за специалисти. Рядко историята е подлагала езика ни на толкова изпитания в толкова кратък срок. Затова езиковедските задачи днес са фундаментално важни. И, ако е необходимо – езиковедите първи трябва да бият камбаната. Ала тази камбана ще се чуе само,  ако привлече общественото внимание – една област, в която естествено намира своето място и дава своя принос родолюбивият Фонд “13 века България”.

Дискусията се разгръща и намира все повече привърженици с помощта на вестник “Сега” – наш медиен партньор, подкрепил усилия на Фонда да предизвика обществен дебат по въпросите за чистотата на българския език. Горещо се надяваме на подкрепата и на други български медии.