НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / НДФ „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на театрални, в т.ч. и куклени постановки

НДФ „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на театрални, в т.ч. и куклени постановки

17.03.2015

    Фонд „13 века България“ обявява сесия за финансиране на творчески проекти в следните направления:

- Театрални, в т.ч. и куклени постановки.

Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват:

  • юридически лица с нестопанска цел;
  • сдружения, в които участват и юридически лица;
  • общини.

Формулярът за Заявление за спомоществователство може да бъде изтеглен от нашата интернет страницата.
  Документите се подават в Национален дарителски фон „13 века България“ в 2 екземпляра на хартиен носител и CD.

Подаване на документи от 20 март до 20 април 2015 година.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, е 30 000 (тридесет хиляди) лева.
Максималният бюджет за един проект е 5 000 (пет хиляди) лева.

   Допълнителна информация с Десислава Петкова – Експерт дарителство и проекти на e-mail: d.petkova@fond13veka.org или  на телефони 02/963 43 27, 0884 088 860.