НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / „13 века – История и перспективи“ бe темата на състоялата се Кръгла маса по повод 35-годишнината от създаването на НДФ „13 века България“

„13 века – История и перспективи“ бe темата на състоялата се Кръгла маса по повод 35-годишнината от създаването на НДФ „13 века България“

21.11.2016

Приключи работата на Кръглата маса, организирана от НДФ „13 века България“ във връзка с неговата 35-годишнина.
На 17 ноември зала „София“ на Гранд Хотел София събра създатели, председатели, членове на Управителния съвет, на Издателския съвет, изпълнителни директори през годините, дарители, ръководители на организации, работили съвместно и в партньорство по различни проекти, както и с принос към дейността на Фонда, представители на журитата във връзка с различни награди, журналисти.

Кръглата маса беше открита от водещия доц. Георги Лозанов ― член на Управителния съвет на Фонда (2011―2014), който отправи приветствие за годишнината към организаторите и участниците и описа неговата дейност през последните 25 години.
За годините на учредяването и началото на институцията слово произнесе Георги Йорданов ―  първият председател на УС на ДОО Фонд „13 века България“ и председател на Комитета за култура от 1982 г. Той говори за 80-те години на XX век ― времето когато са се полагали основите на дарителската структура, за начините на набиране на даренията, за дарителите, както и за поделенията в страната. Разказа интересни моменти от дейността на новосформираната Държавно-обществена организация.
Писателят Цанко Живков, служител във Фонда в периода на неговото израстване и публикувал книга за институцията, сподели мисли за дарителството и нравствената основа, върху която е била изградена.
Найден Вълчев ― главният редактор на списание „Дарители“, емблематично издание на организацията, разказа лични спомени. Изтъкна, че духовността трябва да стане дело на всички, и отправи препоръка към Фонда ― „съхранявай миналото, гради настоящето и бъди и в бъдното“.
Светлана Шаренкова ― изпълнителен директор в периода 1996―1997 г., припомни времето, когато са търсени пътища за отварянето на Фонда към обществото, акцентира върху днешната му роля и призова за съпричастност на всички.
Изпълнителният директор (2010―2015) проф. Греди Асса изпрати до участниците във форума своя личен разказ за работата на институцията, обобщен в темата „Толкова малко, толкова много… глобални кризи и локални възможности“. Припомни ключови прояви и изтъкна важността на проекти с обществен резонанс и с пряко отношение към настоящето и бъдещето.

По време на свободното събеседване във втората част на Кръглата маса участниците размениха становища за дейността и инициативите на Фонда до момента и в бъдеще. Разискваха се посоки и начини за съхраняване и развиване на дарителството, в унисон с новото време. Обсъдиха се перспективите пред българската култура и духовност и в тази връзка се отправиха предложения към институцията, като „генератор на доверие“, свързани с основните й приоритети. Интересни и съдържателни изказвания направиха: Чавдар Начев, директор на Музей „Земята и хората“, проф. дфн Вера Ганчева, председател на журито на Международната литературна награда „Артур Лундквист“, Ивайло Гюров, член на УС на Фонда, Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки“, Станислава Нишкова, държавен експерт в Националната комисия на България за Юнеско, Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСДРБ и председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки“; проф. дфн Амелия Личева, председател на Фондация „Литературен вестник“, Деян Енев, член на журито на литературната награда „Рашко Сугарев“ и на конкурса за Роман на годината „13 века България“, Александър Димитров, председател на Сдружение ГЛАС, Босилеград и др.

Срещата завърши с обобщено изказване на изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ Митко Тодоров, който благодари на участниците за съпричастността към работата на Фонда и особено на ветераните ― първостроители; изтъкна колко ценни са предложенията и препоръките, дадени от всички за бъдещата дейност. Сподели за усилията на екипа да запазва дарителската практика в днешно време и увери присъстващите, че „Фондът не е допускал и няма да допуска нарушаване волята на дарителите и особено начина на съхранение и използване на даренията, независимо  от вида им“. Потвърди плановете за запазване и развитие на инициативи, станали полезни и придобили публичност и устойчивост през годините, някои от които „се измерват в десетилетия“. В заключение подчерта, че НДФ „13 века България“ ясно вижда своето място на организация с национално значение, която активно взаимодейства с институциите и особено с юридическите лица с нестопанска цел, които са близо до профила му. Очерта виждания за бъдещето в средносрочен и по-дългосрочен план.

Поздравителни адреси за 35-годишнината на Фонда отправиха: чл.-кор. Вежди Рашидов, министър на културата и председател на УС; Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика; Даниел Панов, председател на УС на НСДРБ, и Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСДРБ и председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки“; Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки“; Антонина Стоянова, председател на Фондация „Ценности“; Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища; Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков; Карамфил Матев, председател на Национално сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори и др.

Предстои издаването на Сборник с материали от работата на Кръглата маса.